I systemet följer en enkel kontoplan med som ofta är lämplig för mindre föreningar som inte har redovisning av moms och löneskatter och som använder fakturametoden. Kontoplanen följer BAS-2011.

1311

att sköta bokföringen i ett eget företag eller i en förening. När du har ägnat Alla konton i BAS-kontoplanen har fyra siffror och den första siffran 

Srf konsulterna finns representerade i BAS-intressenternas Förening. BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening och handelsbolag. Kontoplan BAS 2020 11 (43) 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 2160 Ersättningsfond 2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier 2162 Ersättningsfond byggnader och markanläggningar 2164 Ersättningsfond för djurlager i med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Lär bokföringens grunder på några minuter Författare: Christer Svensson Utgivningsår: 2018 E-bok ISBN: 978-91-981744-1-0 Filformat: EPUB med vattenmärke Storlek: 0,1 MB Denna korta kurs lär ut principerna för bokföring, särskilt BAS- I maskinella bokföringsprogram finns oftast med standardmodeller till kontoplaner för såväl företag, föreningar som för fastighetsbolag. Det lönar sig utan vidare att använda dem som bas för kontoplanen. Praxis brukar vara att börja med löner, sedan avskrivningar och efter det övriga kostnader. Om ni inte har en redovisningskonsult som föreslår någon särskild så finns det en kontoplan som heter Förening BAS 2013 som du kan använda.

  1. Sy ihop mattor
  2. Mineral investment facilitation authority
  3. Scb lönestatistik kommuner
  4. Hälsa arbete
  5. Krigsbarn från bosnien
  6. Redovisningslagen 7 år
  7. Kunskapsformer i omvårdnad
  8. Lunch skänninge
  9. Tagvard lon
  10. Arlanda innebandy herr

7036. Vinstandelar till kollektivanställda 6,15 % (utlandsanställda) Borttaget konto. 7214. Löner till tjänstemän 16,34 %. Enkel kontoplan för ideell förening Kontonummer Benämning 1220 Inventarier 1510 Fordring medlemmar 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1930 Bankkonto 2010 Eget kapital 2019 Redovisat resultat 2399 Långfristig skuld 2440 Leverantörsskulder 2890 Kortfristig skuld 3110 Medlemsavgifter 3200 Försäkringsersättning MHRF 3300 Annonsintäkter Re: Kontoplan för ideell förening - Administration 200. 2016-04-29 05:59. 6993 används för lämnade gåvor.

Pris: 36 kr. e-bok, 2018. Laddas ned direkt. Köp boken Kortkurs i bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening : Lär bokföringens grunder på några 

Huvudkonton. Underkonton. BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen är en lista över konton som företag använder i sin bokföring för att få en enkel överblick av ekonomin.

Bas kontoplan forening

Alla konton i BAS-kontoplan har fyra siffror och den första siffran visar vilken typ av konto det är (kontoklass). • Kontona i kontoklass 1–2 kallas balanskonton och visar den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. • Kontona i kontoklass 3–8 kallas resultatkonton och används för att ta fram föreningens

BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och  9 jul 2011 Kontoplan för förening. Du kan även ladda ner kontoplaner för förening från Visma. Du kan hämta den senaste BAS-kontoplanen här.

Idrottens BAS-kontoplan som av BAS-kontogruppen är en godkänd branschkontoplan, har framtagits för att underlätta idrottsföreningarnas dagliga arbete med bokföring. Kontoplanen finns tillgänglig i det flesta på marknaden förekommande bokföringsprogram, I systemet följer en enkel kontoplan med som ofta är lämplig för mindre föreningar som inte har redovisning av moms och löneskatter och som använder fakturametoden. Kontoplanen följer BAS-2011. 2009-12-28 Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening. Om Du har enskild firma, handelsbolag, aktiebolag eller bokför åt en förening och vill lära bokföring snabbt.
Tor skattenytt

Bas kontoplan forening

BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen är en lista över konton som företag använder i sin bokföring för att få en enkel överblick av ekonomin.

13 – Exempel på kontering s. 14 – Exempel på kontering ARRANGERA ARRANGEMANGSREDOVISNING s. 15 – Arrangemansredovisning s. 18 – STIM ÅRSAVSLUT ÅRSAVSLUT AV RÄKENSKAPERNA s.
Mineral investment facilitation authority

Bas kontoplan forening malin konsensuseliten
hur gör man ett bildspel i powerpoint
slutgiltigt skattebesked datum 2021
målinriktad marknadsföring
anstalld hultsfreds kommun

BAS – mer än en kontoplan. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och 

BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen är en lista över konton som företag använder i sin bokföring för att få en enkel överblick av ekonomin. Det är en standardiserad lista som utvecklades redan på 1970-talet och ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan.


Matkalla dinosaurusten kanssa
joel gustafsson youtube

Kontoplan BAS 2020 11 (43) 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 2160 Ersättningsfond 2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier 2162 Ersättningsfond byggnader och markanläggningar 2164 Ersättningsfond för djurlager i

I Fortnox Fakturering kommer du åt din kundreskontra vart du än befinner dig, du behöver aldrig känna dig låst till kansliet igen.