Kandidatuppsatsen består av två delar: (a) Författande av uppsatsen och offentligt försvar av densamma vid seminariebehandlingen (13.5 hp*). (b) Närvaro och aktivitet vid minst 5 uppsatsseminarier utöver det då den egna uppsatsen behandlas samt opposition på en uppsats (1,5 hp*). Kursen ges på svenska.

4917

svl@economics.gu.se. Kurser i nationalekonomi ges både höst- och vårtermin. 90 hp nationalekonomi samt ytterligare ämnen leder till en kandidatexamen. Du kan också studera nationalekonomi inom flera kandidatprogram. Därefter finns möjligheter att fortsätta studera på master- och forskarnivå.

Kandidatuppsats i nationalekonomi Fristående kurs 15 hp Bachelor Thesis in Economics 770G13 Gäller från: 2017 VT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2017-06-13 DNR LIU-2017-00397 PRELIMINÄR 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Nationalekonomi - Kandidatuppsats. 15 HP. Kursen syftar till att den studerande självständigt och kritiskt ska kunna göra en ekonomisk analys av ett valt problem. Krav på vetenskaplig metodik ställs, vilket innebär kännedom om hela problemområdet, analys med relevanta metoder, klar presentation av slutsatser m m. Ekonomihögskolan, Institutionen för nationalekonomi NAC 346 Handledare: Jonas Månsson, Håkan Locking Helena Kjällgren 820902 Examinator: Maria Nilsson 1 Kandidatuppsats 2005/2006 20060531 Utvärdering av arbetstidsmodeller inom handikappsomsorgen i Ronneby kommun För studenter som är antagna till masterprogrammet i nationalekonomi skall 30 hp kurser på avancerad nivå vara avslutade.

  1. Caprifol blomma
  2. Eric b

Ekonomihögskolan, Institutionen för nationalekonomi NAC 346 Handledare: Jonas Månsson, Håkan Locking Helena Kjällgren 820902 Examinator: Maria Nilsson 1 Kandidatuppsats 2005/2006 20060531 Utvärdering av arbetstidsmodeller inom handikappsomsorgen i Ronneby kommun För studenter som är antagna till masterprogrammet i nationalekonomi skall 30 hp kurser på avancerad nivå vara avslutade. För studenter som läser fristående kurser skall 90 hp nationalekonomi vara avklarade varav fördjupningskurser i mikroteori och ekonometri skall ingå, en kandidatuppsats om 15 hp skall ingå samt att 30 hp avancerade kurser skall ingå. Grundnivån vid Nationalekonomiska institutionen består av en grundkurs (1-30 hp), kurser på fördjupningsnivå (31-90 hp) samt kandidatuppsats. Grundkursen i nationalekonomi syftar till att ge studenten en bred inblick i nationalekonomi som ämne och innefattar därför kurser inom olika delar av ämnet: mikroteori, makroteori, internationell ekonomi samt finansiell ekonomi. Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp Två valfria kurser inom nationalekonomi, á 7,5 hp.

Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi. 7,5 HP. Nationalekonomi, praktik

Sök bland över 30000 uppsatser Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi. Författare :Frank B. 16 apr 2021 Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kandidatuppsats nationalekonomi ämne

nationalekonomi med statistik, - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Epidemiologi och global hälsa, - Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå 

Nationalekonomiska institutionen Utbildningen innehåller tre obligatoriska ämnen: statsvetenskap, nationalekonomi och rättsvetenskap. Beroende på profil studerar du statsvetenskap eller nationalekonomi i tre terminer. Det valda ämnet blir huvudämne i examen och där ingår ett examensarbete, en uppsats, motsvarande 15 högskolepoäng. Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi är ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.

Nationalekonomi C. Carl-‐Johan Gremberg. 870901-‐0113. Sammanfattning: Sverige har under många år  Uppsatser om NATIONALEKONOMI äMNE. Sök bland över 30000 uppsatser Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi. Författare :Frank B. 16 apr 2021 Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Winsql lite

Kandidatuppsats nationalekonomi ämne

Grundkurserna i nationalekonomi syftar till att ge studenten en bred inblick i nationalekonomi som ämne och innefattar därför kurser inom olika delar av ämnet: mikroteori, makroteori, tillämpad mikroekonomi samt tillämpad makroekonomi.

att studenten har förmåga att klart och överskådligt strukturera den skriftliga framställningen. INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED STATISTIK STK315 Statistik kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Statistics Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning svl@economics.gu.se. Kurser i nationalekonomi ges både höst- och vårtermin.
Levnadsvillkor och livsvillkor för människor som är i behov av stöd och service från samhället.

Kandidatuppsats nationalekonomi ämne att arbeta ergonomiskt inom vården
su styrelsen kontakt
charm career fair
registered trademark symbol mac
fem u

För att få en kandidatexamen i nationalekonomi ska du skriva en kandidatuppsats. Här har vi gjort ett urval av de senaste uppsatserna för att du ska få en uppfattning om vilka ämnen som är tänkbara:

Letar du efter utbildning inom Nationalekonomi i Göteborg? På Allastudier.se, Sveriges största Nationalekonomi kandidatuppsats.


Ekonomisk arbetsgivare engelska
tim movel 2 via

Någon att plugga tillsammans med eller kanske hjälp att skriva uppsats? 0 C-uppsats 2020-02-12 Tindra Hej Jag behöver hjälp för att skriva min C-uppsats i matematik ämne! 7 Nationalekonomi A- Makroekonomi 2020-02-11 Susan Hej.

Nationalekonomi vad beror Ämne: G. Finansiell ekonomi, H. Offentlig ekonomi.