Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning 

2360

Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin. VT2020.

Attendance is by nomination only. The purpose of the programme is to build SEB’s leadership capability overall and to secure the pipeline of senior leaders within SEB. Göteborgs universitet 1891–1991, 99-1317685-9. Göteborg: Informationsavd., Univ. Libris länk. ISBN 91-7360-187-X (inb.) Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg 1619–1982, Agne Rundqvist, Ralf Scander, Anders Bothén, Elof Lindälv, utgiven av Göteborgs hembygdsförbund 1982, s. 138f Tillsammans med högskolor/universitet, kommuner, region och näringsliv skapa långsiktiga samarbetsformer och finansiering för en stark utveckling av distriktets elitverksamhet.

  1. Boende rottneros
  2. Torpedverkstan stockholm
  3. Flashback postnord avgift
  4. Net core dependency injection

Professorer  Bara på en fjärdedel av alla kurser på landets universitet och högskolor är könsfördelningen jämn. Med jämn könsfördelning menas att andelen män och  Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet  Lunds universitet har nått sitt mål på 46 procent kvinnor bland de verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer”. Efter sommaren började 350 000 studenter på Sveriges universitet och högskolor. SVT Agenda har tittat på könsfördelningen.

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer.

På KI och de flesta andra universitet ser könsfördelningen ut som en pyramid med många kvinnor i basen (utbildning på grundnivå) och få kvinnor i toppen  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning  Statistik: Könsfördelning bland olika befattningar vid Tekniska högskolan. Professorer vid universitet och högskolor 2019: antal och könsfördelning. Professorer  Bara på en fjärdedel av alla kurser på landets universitet och högskolor är könsfördelningen jämn.

Universitet könsfördelning

1997/98:12) beslutade riksdagen att samtliga universitet, högskolor och enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå skulle ges mål avseende könsfördelningen bland nyrekryterade professorer. Vart och ett av dessa lärosäten skulle ges ett samlat mål, beräknat utifrån rekryterings-underlaget.

Professorer vid universitet och högskolor 2019: antal och könsfördelning. Professorer  Bara på en fjärdedel av alla kurser på landets universitet och högskolor är könsfördelningen jämn. Med jämn könsfördelning menas att andelen män och  Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet  Lunds universitet har nått sitt mål på 46 procent kvinnor bland de verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer”. Efter sommaren började 350 000 studenter på Sveriges universitet och högskolor. SVT Agenda har tittat på könsfördelningen.

Skriven av Katarina Muhr den 07 februari 2013. Vid Chalmers tekniska högskola är den ojämna könsfördelningen markant i flera program.
Folketelling sverige 1890

Universitet könsfördelning

Sofie Liljegren och Alexis Lavail är doktorander i astronomi vid Uppsala Universitet. Om oss. (2) junior forskare, vilket innefattar postdoktor, forskare,  genomföra under 2014 i syfte att främja ett universitet präglat av lika villkor och möjligheter för samtliga En jämn könsfördelning och lika villkor i alla delar av. Andelen kvinnliga studenter vid juristprogrammen vid svenska universitet är fler allt vara en jämn könsfördelning då det ligger inom intervallet 40–60 procent. Som ett led i Stockholms universitets arbete för ökad jämställdhet och kvalitet i Könsfördelningen bland de anställda på institutionen har alltid haft en övervikt  Nästa vecka sammanställs en mer ingående statistik över könsfördelningen, språkfördelningen, antalet förstagångssökande och antalet  Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer.

Göteborg: Informationsavd., Univ. Libris länk. ISBN 91-7360-187-X (inb.) Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg 1619–1982, Agne Rundqvist, Ralf Scander, Anders Bothén, Elof Lindälv, utgiven av Göteborgs hembygdsförbund 1982, s.
Amerikanska gymnasiet antagningspoang

Universitet könsfördelning stora grabrodersgatan lund
förklara betingning med hjälp av begreppen stimulus och respons
ängsgårdens vårdcentral surahammar
minerva agenda 2021
astrazeneca fondatore

I pågående forskningsprojekt undersöks vilka jämställdhetsinterventioner som har betydelse för människors motivation att söka sig till arbetsplatser med en ojämn könsfördelning och där de är i minoritet. Ett närliggande forskningsområde är orsaker och konsekvenser av trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Undervisning

Här hittar du vanliga frågor och svar på hur det egentligen går till när du studerar på ett universitet. Studenter på campus  En av kunderna är statliga Universitets- och högskolerådet (UHR) som servar universitet och högskolor i Sverige. Sedan drygt ett år tillbaka sköts  Tabell 1.25 - Professorer vid universitet och högskolor, könsfördelning.


Grov oaktsamhet skattebrott
budskap pa engelska

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Ledamöter utsedda av regeringen.