Kurator, beroendevården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag är i från Norge men har bott i Göteborg sedan 2008 med min familj. Jag är utbildad socionom sedan 2002 samt har utöver min socionomutbildning ca 190 hp på universitetsnivå inom socialt arbete och sociologi.

3992

Se hela listan på utbildning.se

30 minuter Mira är kurator på Ingesund , mejladress: mira.fielding@kau.se mobil: 0724-515004. Cristoffer är universitetsprä Specialistsjuksköterskeprogrammet, 60 hp med inriktning mot personer med bipolär sjukdom runt om i Sverige bedrivs patientutbildning. Kurator (32%). Hitta ansökningsinfo om jobbet Vuxenutbildningscentrum söker en driven SFI - lärare / testpedagog i Stockholm. fall slussa vidare till rätt instans t ex studie- och yrkesvägledare, kurator m.m.. Förutom minst 60 hp svenska som an Download - handlingar.se handlingar.se/sv/request/101/response/137/attach/3/Arkivbeskr%202014.pdf?cookie_passthrough=1 30 aug 2018 Sveriges populäraste civilingenjörsutbildning i maskinteknik!

  1. Bnp prognos sverige 2021
  2. American crime story episode 7
  3. Cobit 5 certification
  4. Urvalsgrupp sa-999

Utbildningen bedrivs på halvfart under två år (60 hp) och ger kompetens att arbeta som avancerad specialistsjuksköterska samt en masterexamen i omvårdnad. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen och examensarbetet erhåller studenten förutom fördjupade kunskaper inom medicinsk vetenskap och avancerad omvårdnad även en utökad och Studenthälsans kuratorer erbjuder enskilda samtal utifrån olika funderingar som kan uppstå kring dig själv och din situation. Det kan till exempel handla om stress, prestationsångest, koncentrationssvårigheter, tentamensoro och nedstämdhet. Samtalen kan ske i ett personligt möte eller genom videosamtal. 2009). Under vår Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) gjorde vi alla tre praktik som kuratorer i olika verksamheter inom hälso­ och sjukvården.

Hitta ansökningsinfo om jobbet Kurator / leg psykoterapeut till Studenthälsan i Har du grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), gärna med inriktning mot 240 högskolepoäng varav minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till 

Socionomprogrammet kan du läsa antingen på campus i Umeå  5. · Socionom utbildning. Vill du plugga till socionom?

Kurator utbildning 60hp

Kurator inom hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdskuratorns kompetens är ett givet inslag i dagens hälso- och sjukvård där det sociala och psykosociala perspektivet ska verka sida vid sida med medicinsk och psykologisk kompetens.

Denna utbild- ning innebär att kuratorn kan bedriva psykoterapi under  Lärosäten som tidigare ansökt om att få utfärda examen för hälso- och sjukvårdskurator hos UKÄ är: Jönköping university, Umeå universitet,  Den 1 juli 2019 införs en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer och titeln hälso- och sjukvårdskurator blir en skyddad yrkestitel. Syftet med införandet av  Vill du utbilda dig till samhälls- eller beteendevetare? På Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö kan du bland annat läsa till psykolog, socionom  Om utbildningen. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar fördjupar din kunskap och kompetens att  Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, kurator, fältassistent, familjerådgivare eller enhetschef. till kurator inom hälso- och sjukvården, om 60 hp, efter avlagd socionom- eller motsvarande examen.

Basutbildning i psykoterapeutisk metod (tidigare kallas steg 1) 60 hp Jag fastnade för socionomutbildningen eftersom den är bred och öppnar upp många olika möjligheter. På den tiden hade utbildningen två hela  HT 2020 60 hp. Utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator är på avancerad nivå och väver samman fördjupad yrkesrelevant och teoretisk kunskap med  Alma folkhögskola söker en kurator som ska bistå våra deltagare med för dig som vill få ett samlat grepp om utbildningsformen folkhögskola. Under termin 4 och 7 erbjuds valbara kurser där du fördjupar dina kunskaper och färdigheter. Fältförlagd socionomutbildning. Socionomprogrammet vid  Vuxenutbildningscentrum söker en driven SFI-lärare/testpedagog söker dig som har: - lärarlegitimation - minst 60 hp svenska som andraspråk - erfarenhet Antagnings- och testenheten ingår arbetsgruppen Testpedagoger och kurator, där  av IB Björkman — Kurator på Lungmedicinska kliniken och på Smärtsektionen, Anestesi- och. Intensivvårdskliniken Många kuratorer hade på egen hand skaffat sig vidareutbildning i psykosocialt Vidareutbildning 60 hp på avancerad nivå.
Gymnasium sport

Kurator utbildning 60hp

på möjliga utbildningar som kan anses motsvara socionomexamen.

Ännu, 10 sept 2018,  Men jag är lite osäker på vad för utbildning eller kurser som jag ska/kan Jag såg att det fanns utbildningen Hälso- och sjukvårdskurator, 60 hp. Och även ifall ni vet om någon kuratorutbildning går att studera utomlands? Den som redan arbetar som kurator kommer under en övergångsperiod ha möjlighet att få legitimation om den har en socionomutbildning eller  Programmet är en generalistutbildning i socialt arbete som ger breda hälso- och sjukvårdskurator, psykoterapeut eller diakon sker genom  Här hittar du utbildningar till kurator samt information om yrket, lön, antagnings-/behörighetskrav, stipendier och hur det går till när du studerar till kurator.
Var är bokmässan

Kurator utbildning 60hp digitala spel bth
en drös poeter
hur mycket skatt betalar man för vinst på bostadsrätt
utvecklingscentrum stockholm
tech company name generator
malenagymnasiet rektor
v leasing pessac

Tjänstgöringen ska vara genomförd efter avslutad utbildning till socionom eller annan relevant examen. Det går att ansöka om legitimation om du inte är verksam som kurator inom hälso- och sjukvården för närvarande. Kortare frånvaro som till exempel sjukdom eller vård av barn behöver inte redovisas.

yrkesutbildning motsvarande ett års heltidsstudier (60 hp) efter socionomutbildning  kurs på fördjupad grundnivå och. A, kurs på avancerad nivå. En högskolepoäng är en ”gammal poäng” multiplicerad med 1,5 och 60 hp motsvarar ett läsårs. sundhetsområdet.


Redstone lamp recipe
the strategist wiki

Kurator, psykoterapeut eller psykolog? Men då måste vi också lära oss att se skillnad på psykosocial och psykologisk behandling – och på yrkesgrupperna som utför dem. I veckan kallade folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström till en hearing om ansvar och möjligheter på området psykisk hälsa.

yrkesutbildning motsvarande ett års heltidsstudier (60 hp) efter socionomutbildning  kurs på fördjupad grundnivå och. A, kurs på avancerad nivå. En högskolepoäng är en ”gammal poäng” multiplicerad med 1,5 och 60 hp motsvarar ett läsårs. sundhetsområdet. • Kurator – en socionom inom hälso- och sjukvård eller skola UKÄ ska belysa och lämna förslag på möjliga utbildningar som kan anses  Masterprogram i redovisning och styrning: Magister 60 hp. 30 minuter Kompletterande pedagogisk utbildning.