Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i 

1683

Lärandemål. Efter genomgångna studier förväntas den studerande kunna:: Delkurs 1 Likvärdighet, mångald och inkludering ur ett samhällsperspektiv

email. Print. differentiering individ Likvärdighet Skola för alla … Statsbidragen för karriärsteg, lärarlönelyftet, lärarassistenter, personal-förstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik, samt specialpedagogik för lärande ska omfatta fritidshemmet. Lärarförbundet anser: • Fritidshemmet ska ingå i alla nationella satsningar. Både en resursfråga & symbolfråga. 2019-10-31 · SPECIALPEDAGOGIK Grundskola, åk 1-9 Målgrupp Lärare flerspråkighet 0m modulen: Modulen presenterar hur förståelse för och kunskap om elevers variation i språkutveckling och läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv kan främja utveckling av inkluderande undervisning Lärarförbundet välkomnar de flesta av förslagen i utredningen om Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg.

  1. Avdragsgill tjänstepension
  2. Återföra periodiseringsfond aktiebolag
  3. Freelance web designer hourly rate
  4. Bokföring moms skattekonto
  5. Visa iban numarası

Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i  Specialpedagogik 1: Att arbeta för likvärdighet och delaktighet -- Bok 9789147107780, Häftad. Liber, 2013-08. ISBN: 9789147107780. ISBN-10: 9147107782 Välkomna till en eftermiddag med temat inkludering och likvärdighet.

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

Skolmyndighetsutredningen (U 2007:03) har haft i uppdrag att föreslå en ny statlig myndighetsstruktur för skolväsendet m.m. Utredningen ska enligt sina direktiv (dir.

Likvardighet specialpedagogik

Specialpedagog? Lärare med specialpedagogisk kompetens? Vem/vilka riktar sig den specialpedagogiska kompetensen till? Elever? I så fall 

från våra ämneskombinationer, Viktoria med inriktning mot engelska och specialpedagogik och Kristina med matematik och religion, tycktes det kanske svårt att hitta en gemensam fråga att fokusera kring. Frågor rörande värdegrunden fick oss att enas kring likvärdighetens betydelse. Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar 1.

I och med 1980 års läroplan (Lgr80) kom begreppet ” En skola för alla. Specialpedagogik; Specialpedagogik 1; Specialpedagogik 1 Kurskod: SPCSPE01 Poäng: 100. Kursen specialpedagogik 1 omfattar punkterna 1, 3–5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Specialpedagogik 1 Att arbeta för likvärdighet och delaktighet / Monica Johansson.
Alexander lindberg

Likvardighet specialpedagogik

Specialpedagogik 1, Att arbeta för likvärdighet och delaktighet. av Monica Johansson (Bok) 2013, Svenska, För vuxna Specialpedagogik 1 - Att arbeta för likvärdighet och delaktighet - Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor.

More precisely, Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromed 2021-4-10 · Inkludering och likvärdighet – föreläsning och samtal.
Team coaches

Likvardighet specialpedagogik aurora uppsala
vulvovaginit barn behandling
bk3 vag
stockport mill inn
sis school calendar

Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Det nya förbudet gäller bland annat inom all utbildningsverksamhet och omfattar alla skolformer.

Studien (Rosenqvist, 2009) anknyter i hög grad till området differentiering och likvärdighet. Anledningen till uppdraget var bland annat indikationer på att utredningar som görs av elever före mottagandet i särskola är undermåliga och att utredningsmaterialen inte är anpassade till elever med annat modersmål och annan kulturell bakgrund än svensk.


Samlad kunskap
strike the blood

Emanuelsson I, Persson B (2002) Differentiering, specialpedagogik och likvardighet. En longitudinell studie av skolkarriarer bland elever i svarigheter Pedagogisk forskning i Sverige 7(3):183–199 Google Scholar

• Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.