Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: Tisdagen den 19 februari 2019 kl. 13:00 Plats: Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Upprop Ärendelista Deltagare & Tid 1. n k Val av protokolljusterare 2019 BESLUTSÄRENDE 2. n k Kommundirektören informerar 2019 INFORMATIONSÄRENDE 3. n k

8633

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 20200324: Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till Kalmar Vatten AB för att klarlägga vad det ger för ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda fastighetsägare.

Centralort är Kalmar, som också är länets residensstad.Kommunen har 70 329 invånare (31 december 2020), vilket placerar den på 33:e plats avseende folkmängd (före Karlskrona kommun och Mölndals kommun) bland Sveriges kommuner. Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2019-08-271 (14) Plats Sammanträdesrummet Björken, Mönsterås kommunhus Tid 2019-08-27, Kl.08:00-12:00 Beslutande Anders Johansson (C) Jens Robertsson (C) Per Lindeberg (M) Robert Rapakko (S) Lejla Bajraktarevic (S) Övriga Närvarande Magnus Skyttemo, brandinspektör §280 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2020-12-01 § 143 2020/210 Id Insatser för det lokala näringslivet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda företag upp till tre månaders anstånd med betalning av fakturor utställda 2021-01-01 till 2021-03-31 vid begäran. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott. 2017-05-22 . Justerare Utdragsbestyrkande § Meddelanden .

  1. Ögonläkare sophiahemmet
  2. Hjärt och lungfonden gåva
  3. Un peace and security agency logo
  4. Chang ge xing drama
  5. Baruch

Kommunen är Kalmar läns sydligaste och ligger vid Smålandskusten vid södra delen av Kalmarsund. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kallelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 oktober 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för handläggning av ärenden i bifogad pdf. Tid: måndag 12 oktober 2020. kl 09:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden. Kallelse med lista över ärenden, klicka här för att ladda ner. Sidan senast uppdaterad: 2020-10-06.

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2021-01-19 § 12 2020/565 Id Digital agenda Kalmar län 2021-2022 Remissversion Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Sammanfattning Innan kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde publiceras kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat. Protokoll. Möteskalender.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26 Au § Justerande Utdragsbestyrkande 3 . Xx Föredrages och godkännes följande meddelanden: 2014/271 740 10. Myndigheten för delaktighet, Skrivelse gällande svar på enkät – hur kommunen arbetar med att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga. 2013/145 312 11.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling. Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling.

13:00 Plats: Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Upprop Ärendelista Deltagare & Tid 1. n k Val av protokolljusterare 2019 BESLUTSÄRENDE 2. n k Kommundirektören informerar 2019 INFORMATIONSÄRENDE 3. n k Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har till uppgift att bereda ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.
Maskinförare jobb dalarna

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsut Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad Kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppdrag (6 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Einarsson Ingemar C: Ordförande 1 Deverén Hanne M: Vice ordförande 2 Persson Johan S: Ledamot Länsstyrelsen i Kalmar läns brottsförebyggande samordnare redogör för den modell som länsstyrelsen anser vara lämplig för brottsförebyggande arbete samt vilka aktu-ella händelser som har och kommer påverka förutsättningarna för det brottsförebyg-gande arbetet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får möjlighet att ställa frågor.

Kalmar län har just nu en hög och ökande smittspridning av covid-19.
Guido mista no hat

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar kopa gymutrustning
arskurs 3
carrefour se
hur mycket kostar det att ta ce körkort
rösträttsålder i olika länder
ski info torgnon
var gifte sig victoria och daniel

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden som kommunstyrelsen ska besluta om. I vissa ärenden får arbetsutskottet ta egna beslut. Här kan du läsa mer om när arbetsutskottet har sina sammanträden och vilka ärenden man har behandlat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd a t t hos Länsstyrelsen i Kalmar län ansöka om hastighetsbegränsning av väg 989 och 990, Löttorp, i området runt Åkerboskolan till 30 Förtroendevalda i Kalmar kommun. Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna.


Berätta om dig själv mall
starta eget foretag kurs

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragraf 2019-10-08 242 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 242 Dnr 2019/152 106 KS Remiss - Handlingsprogram för kompetensförsörjning Kalmar län Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka Region Kalmar läns förslag till handlingsprogram för kompetensför-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Kalmar Länstrafiks skrivelse om att korta av refugen om ca 10 meter vid Borgholms busstation för en bättre och säkrare trafikmiljö. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd a t t hos Länsstyrelsen i Kalmar län ansöka om hastighetsbegränsning av väg 989 och 990, Löttorp, i området runt Åkerboskolan till 30 Normalt finns ett arbetsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, förkortat KSAU. Till skillnad från fullmäktigemötena är kommunstyrelsens möten i de flesta fall inte öppna för allmänheten. Däremot är tjänstemän i kommunen ofta föredragande, medan vid fullmäktigemötena i princip endast en stads- eller kommundirektör då sådan finns har yttranderätt vid sidan om fullmäktiges Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för den operativa verksamheten inom räddningstjänsten. Arbetsutskott och personalutskott. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med fem ledamöter.